gamla-stan.hittabostad-stockholm.se: Bostad i Skeppsbron

Bostad i Skeppsbron

Skeppsbron löper längs Gamla Stans östra sida, från Strömbron i norr till Slussen i söder. Skeppsbron är en av Gamla stans huvudtrafikleder och är även Stockholms äldsta kaj. Redan i början av 1600-talet lade stora och djupgående fartyg till på Skeppsbron. I anslutning till Skeppsbron ligger Kungliga Slottet, eller Stockholms Slott. Slottet är den svenske monarkens officiella residens och på denna plats har befästningar legat sedan medeltiden. Från Skeppsbron man även ta sig till Strömkajen, Djurgården, Nacka Strand och Mariefred via båtar från Stockholm Slussen Kajen. Från Skeppsbron är det möjligt att ta sig in i Gamla Stan inre delar genom de många gränder som löper ut på Skeppsbron. Drakens gränd, Johannesgränd och Packhusgränd bara för att nämna några.

Icon CO2 neutral website English transparent.png